Tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 16/07/2020 | 03:41 PM (GMT +7)
Sở Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Công văn 1056/SKHĐT-TT Quảng Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2020 về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, để tham mưu UBND tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3756/UBND-KTTH ngày 09/7/2020 về việc tháo gỡ rào cản kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị quý địa phương, đơn vị rà soát lại tất cả thủ tục hành chính và các quy định, chính sách còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa hợp lý, gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh để sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi và báo cáo bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/07/2020, đồng thời gửi kèm file điện tử theo địa chỉ email: xuanhientk@gmail.com.

File đính kèm: Công văn 1056 / SKHĐT-TT

Phương Thuận

Lượt xem:  312

Tin đã đưa