Đẩy mạnh triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 11/09/2020 | 08:53 AM (GMT +7)
Chiều ngày 10/9, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe Sở TT&TT báo cáo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 về phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và Đề án tổng thể phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hà Đức Tiến - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. 

Tại cuộc họp, đồng chí Phạm Hồng Quảng-  Giám đốc Sở TT&TT báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 về phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. Trong những năm qua, công tác ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT không ngừng phát triển mở rộng, ứng dụng CNTT ngày càng sâu rộng trong hoạt động các cơ quan nhà nước và toàn xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đã triển khai thống nhất, đồng bộ các ứng dụng dùng chung cơ bản của Chính quyền điện tử như hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Qoffice, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, … kết nối liên thông dữ liệu giữa các cấp, thúc đẩy trao đổi, sử dụng văn bản điện tử và hình thành môi trường làm việc qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Bước đầu tạo lập được nền tảng về hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm CSDL dùng chung cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng tại các đơn vị. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả, số hồ sơ trực tuyến phát sinh ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Sở TT&TT đã báo cáo nhanh Đề án tổng thể phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu quan trọng nhất là xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng CNTT-TT hiện đại, đồng bộ, ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển theo hướng bền vững phục vụ người dân, xã hội ngày một tốt hơn, nâng cao sự hài lòng, chất lượng cuộc sống của người dân; ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 hướng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

Hiện đại hoá, nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành trong các quản lý đô thị; cải thiện mối liên kết giữa Chính quyền – người dân – doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển các chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn trong khi vẫn giúp đô thị tăng cường năng lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể.

Đề án tổng thể về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 hướng đến thực hiện các mục tiêu chiến lược góp phần xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, hướng đến nền kinh tế - xã hội lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Phương Thuận

Lượt xem:  169

Tin đã đưa
Xem theo ngày :