Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 15/09/2020 | 10:20 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo số 349/TB-UBND ngày 11/9/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025.

Thông báo kết luận nêu rõ: Nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa cho giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Đối với ngành y tế, tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố mạng lưới y tế cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới” để triển khai đồng bộ, rộng khắp hơn nữa các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở theo nội dung hoạt động của từng Dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.

Nâng cao hơn nữa năng lực phòng chống dịch bệnh, trước mắt là khống chế có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 05/9/2020, Công văn số 5179/UBND-KGVX ngày 05/9/2020 và các bệnh: sốt xuất huyết, bạch hầu, tay chân miệng, lao, tiến đến thanh toán/loại trừ bệnh phong, bệnh sốt rét tại tỉnh Quảng Nam vào năm 2025.

Về tiêm chủng mở rộng: đảm bảo đạt các mục tiêu, chỉ tiêu của Bộ Y tế giao, nhất là đảm bảo tiêm chủng đạt trên 95% đối với trẻ em dưới 01 tuổi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Về công tác dân số: tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương XII về công tác dân số trong tình hình mới và Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy.

Về an toàn thực phẩm: tuyệt đối không để xảy ra các vụ ngộ độc có quy mô lớn, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sự kiện; lễ hội đông người. Tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở; triển khai tốt Kế hoạch số 123/KH-BCĐ ngày 09/9/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.

Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác truyền máu do Bộ Y tế giao hàng năm; đảm bảo dự trữ đủ máu, không để thiếu máu tại các cơ sở y tế.

Tăng cường hơn nữa việc phối - kết hợp Quân Dân Y, nhất là việc khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tại khu vực biên giới đất liền, hải đảo, vùng sâu - vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiếu số.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và giám sát y tế, giúp người dân nâng cao hơn nữa nhận thức về tình trạng sức khoẻ bản thân, qua đó tự bảo vệ mình, gia đình mình và cho cộng đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính tích cực tham mưu UBND tỉnh các cơ chế, chính sách, nguồn kinh phí trong khả năg cân đối ngân sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đề nghị các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Y tế triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn 2021 - 2025.

File đính kèm: Thông báo số 349/TB-UBND

TD

Lượt xem:  143

Tin đã đưa
Xem theo ngày :