Đẩy mạnh phát triển một số điểm du lịch cộng đồng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 05/11/2020 | 09:37 AM (GMT +7)
Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã và đang triển khai đẩy mạnh phát triển ngành du lịch thông qua Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Du lịch cộng đồng tại Quảng Nam bắt đầu hình thành từ năm 2009 và phát triển mạnh từ năm 2013, tập trung chủ yếu ở các huyện, thị xã, thành phố: Hội An (Làng gốm Thanh Hà, Làng Rau Trà Quế, Rừng dừa Bảy Mẫu, Mộc Kim Bồng, Cù Lao Chàm), Tam Kỳ (Làng Bích Họa Tam Thanh), Điện Bàn (Làng du lịch cộng đồng sinh thái Triêm Tây), Duy Xuyên (Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu, Mỹ Sơn), Đông Giang (Làng du lịch Bhờ Hôồng, Đhrôồng), Nam Giang (Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơtu, làng nghề Zara) ... .Nếu năm 2013, chỉ có 6 điểm du lịch cộng đồng hoạt động thì đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 19 điểm du lịch cộng đồng được đưa vào đón khách. Trong đó 07 điểm có Ban quản lý điểm du lịch, 07 điểm đã thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

Tham khảo thêm về Vinpearl Land Nam Hội An

Nhìn chung, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đang dần phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch của tỉnh, bước đầu có hiệu quả: thị trường khách du lịch ngày càng mở rộng, lượng khách không ngừng tăng; sản phẩm du lịch từng bước được đa dạng; chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước ngày càng được đẩy mạnh; công tác đầu tư, phát triển, kinh doanh du lịch được chú trọng; công tác xã hội hóa được quan tâm, thu hút bằng nhiều nguồn lực, có nhiều thành phần kinh tế tham gia; vai trò chủ thể của người dân ngày càng được thể hiện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nhiều điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã nhận được giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN: điểm du lịch cộng đồng làng Triêm Tây, thị xã Điện Bàn năm 2017, làng du lịch cộng đồng Cơ Tu, huyện Nam Giang năm 2019; cộng đồng làng chài ven biển An Bàng, thành phố Hội An nhận giải thưởng nhà ở có phòng cho khách.

Độc giả có thể tham khảo thêm về  Núi Thần Tài.

Theo Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, UBND cấp huyện và xã nơi có điểm du lịch cộng đồng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoạt động kinh doanh du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng là các đối tượng được hỗ trợ du lịch cộng đồng với các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng dự án phát triển du lịch cộng đồng tại điểm; Hỗ trợ lập quy hoạch mặt bằng; Hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý và bảo vệ kiến trúc, cảnh quan; Hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các điểm; Hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường; Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư các dịch vụ; Hỗ trợ công tác quản lý hoạt động điểm du lịch cộng đồng;…

Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 cho 07  điểm du lịch là: 74.857 triệu đồng; trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 45.368 triệu đồng, ngân sách cấp huyện và xã hội hóa là: 29.489 triệu đồng. Trong đó, đối với các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành: ngân sách tỉnh đảm bảo 50%, ngân sách cấp huyện và xã hội hóa đảm bảo 50%; Đối với các huyện Tiên Phước, Nông Sơn, Nam Trà My: ngân sách tỉnh đảm bảo 80%, ngân sách huyện và xã hội hóa đảm bảo 20%.

Mục đích chủ yếu của Đề án là khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch cộng đồng sẵn có của các địa phương, đặc biệt là những nơi có tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, miền núi, làng quê, làng nghề theo hướng du lịch xanh, bền vững; tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia làm du lịch, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần phát triển nền kinh tế xanh bền vững. Mở rộng không gian du lịch của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 08 - NQ/TU ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; xây dựng sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, dịch vụ, tránh sự trùng lắp về sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành hỗ trợ đầu tư và đưa vào khai thác  các điểm du lịch cộng đồng đảm bảo theo hướng du lịch xanh.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm Giá vé Cáp Treo Bà Nà Hills.

P.TH

Lượt xem:  325

Tin đã đưa