Không ngừng đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/11/2020 | 07:15 PM (GMT +7)
Vừa qua, Sở VH-TT&DL báo cáo Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Nam Trà My cũng là một điểm du lịch sẽ được hỗ trợ trong đề án lần này.

Theo đó, dự thảo đề án được Sở VH-TT&DL xây dựng, dự kiến phương án 1 sẽ hỗ trợ 9 điểm du lịch cộng đồng tại Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành, Tiên Phước, Nông Sơn, Nam Trà My, Tây Giang; phương án 2 sẽ hỗ trợ ở 6 điểm tại Tam Kỳ, Điện Bàn, Núi Thành, Tây Giang.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2021 - 2025 với kinh phí khái toán theo phương án 1 khoảng 94 - 106 tỷ đồng; phương án 2 khoảng 72 - 80 tỷ đồng.

Tham khảo thêm Tour Cù Lao Chàm

Nhìn chung, du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đang dần phát triển theo đúng định hướng và quy hoạch của tỉnh, bước đầu có hiệu quả: thị trường khách du lịch ngày càng mở rộng, lượng khách không ngừng tăng; sản phẩm du lịch từng bước được đa dạng; chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước ngày càng được đẩy mạnh; công tác đầu tư, phát triển, kinh doanh du lịch được chú trọng; công tác xã hội hóa được quan tâm, thu hút bằng nhiều nguồn lực, có nhiều thành phần kinh tế tham gia; vai trò chủ thể của người dân ngày càng được thể hiện; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tham khảo về Tour Núi Thần Tài

Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã nhận được giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN: điểm du lịch cộng đồng làng Triêm Tây, thị xã Điện Bàn năm 2017, làng du lịch cộng đồng Cơ Tu, huyện Nam Giang năm 2019; cộng đồng làng chài ven biển An Bàng, thành phố Hội An nhận giải thưởng nhà ở có phòng cho khách.

Ngoài những điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Quảng Nam, du khách có thể tham khảo thêm Tour Hội An để có thêm nhiều trải nghiệm mới.

P.TH

Lượt xem:  136

Tin đã đưa