Chi ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19 được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 02/04/2021 | 08:58 AM (GMT +7)
Đó là hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP vừa ban hành ngày 31/3/2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thủ tướng ký và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020, năm 2021.

Cụ thể, Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) là người nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN, có chi phí ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ như sau:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế, đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy đinh của pháp luật.

Nghị định 44, còn hướng dẫn rõ hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có như sau: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ (theo mẫu kèm theo Nghị định 44 này), hoặc văn bản, tài liệu (bằng giấy hoặc điện tử) xác nhận, khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp (bên ủng hộ) và bên nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật về khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Điều lưu ý, ngày Nghị định 44 có hiệu lực thi hành cũng chính là thời hạn cuối cùng của doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2020 theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, nên việc kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2020 chúng tôi sẽ cập nhật thông tin và chuyển tới doanh nghiệp sớm nhất ./.

Theo Cục thuế tỉnh Quảng Nam

 

Lượt xem:  318

Tin đã đưa
Xem theo ngày :