Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 07/04/2021 | 08:43 AM (GMT +7)
Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 915/QĐ-UBND.

Việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (QCĐP) trước ngày 01/7/2021 góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, theo dõi, kiểm soát tốt nhất chất lượng nguồn nước trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại các cơ sở cung cấp nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, ngành liên quan khi triển khai xây dựng Quy chuẩn cần bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải căn cứ trên quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT nhằm theo dõi, giám sát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại địa phương.

Dự kiến thời gian thực hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021.

File đính kèm: Quyết định số 915/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  112

Tin đã đưa
Xem theo ngày :