Bổ sung thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X tại đơn vị bầu cử số 15

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 07/04/2021 | 09:01 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 902/QĐ-UBND bổ sung thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 15.

Theo đó, bổ sung thành viên Ban bầu cử đại biểu Hội đ ồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 15 (gồm các xã Bình Dương, Bình Giang, Bình Đào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Nam, Bình Minh, Bình Hải, Bình Phục, Bình Nguyên, thị trấn Hà Lam thuộc huyện Thăng Bình), gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình - Ủy viên.

2. Ông Trương Văn Lý, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình - Ủy viên.

Nhiệm vụ cụ thể của Ủy viên Ban bầu cử do Trưởng ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị 2 bầu cử số 15 phân công theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

File đính kèm: Quyết định số 902/QĐ-UBND.

Thúy Hằng

Lượt xem:  155

Tin đã đưa
Xem theo ngày :