Thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 07/04/2021 | 10:29 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định của pháp luật, nội dung Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Mục đích việc thực hiện Đề án nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Phương Thuận

Lượt xem:  70

Tin đã đưa
Xem theo ngày :