Quy định về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 08/04/2021 | 03:35 PM (GMT +7)
Tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ) giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức là 300 tỷ đồng.

Theo đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực, hiệu quả hoạt động của Quỹ trình HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ theo phương án đã được HĐND tỉnh thông qua. Đồng thời, tăng cường các giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra;

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh chấp thuận thông qua để định hướng hoạt động đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

File đính kèm: Nghị quyết.

TH

Lượt xem:  100

Tin đã đưa
Xem theo ngày :