THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Công điện của UBNĐ tỉnh về chủ động ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ 26/10/2020

Ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành công điện số 09/CĐ-UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ.

Chủ động ứng phó với bão Molave (cơn bão số 9) 25/10/2020

Ngày 25/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ban hành công điện số 232/CĐ-BCHPCTT&TKCN về công tác chủ động ứng phó với bão Molave (cơn bão số 9).

Phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 6 23/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 2882/QĐ-UBND, ngày 22/10/2020 về phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thủy điện Sông Bung 6.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP 21/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 5989/UBND-KTTH, ngày 13/10/2020 về giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 20/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 6109/UBND-KGVX, ngày 19/10/2020 về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai ứng phó ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão 20/10/2020

Ngày 20/10, UBND tỉnh ban hành công văn số 6130/UBND-KTN gửi các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.

Đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia 20/10/2020

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN vừa có công văn 220/BCHPCTT&TKCN ngày 19/10/2020 gửi UBND các huyện, thị xã: Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn về đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia.

Phục hồi và phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 19/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Tăng cường triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão 15/10/2020

Ngày 15/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6064/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia 15/10/2020

Ngày 14/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN có văn bản số 200/BCHPCTT&TKCN gửi UBND các huyện, thị xã: Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn về việc đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia.

Xem theo ngày :