THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch Cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam năm 2020 22/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Quảng Nam năm 2020 và những năm tiếp theo.

UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ 22/07/2020

Ngày 21/7, UBND tỉnh ký quyết định số 1941/QĐ-UBND công bố Danh mục gồm 133 thủ tục hành chính (bao gồm: 81 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 37 thủ tục hành chính cấp huyện, 15 thủ tục hành chính cấp xã) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam trên 09 lĩnh vực.

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Quảng Nam đứng đầu 09/07/2020

Kết quả xếp hạng "Chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019" do Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách (VEPR) công bố ngày 8/7 cho thấy, đứng đầu là tỉnh Quảng Nam (90,51/100 điểm), còn tỉnh Hòa Bình ở mức thấp nhất (1,69/100 điểm).

Ngành BHXH hướng dẫn thực hiện dịch vụ công đối với cá nhân 09/07/2020

Ngành BHXH đã và đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Ngành tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Tam Kỳ: Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2019 09/07/2020

UBND thành phố Tam Kỳ vừa tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính thành phố Tam Kỳ, công bố chỉ số cải cách hành chính các xã, phường năm 2019.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ 22/06/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đôn đốc các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Ban hành quy định về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện CCHC 01/06/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 1/6/2020 quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính.

Chương trình hành động nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 28/05/2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 17/4/2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương 22/05/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2019 vừa diễn ra vào sáng ngày 19/5 dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Điểm nhấn trong cải cách hành chính ngành Bảo hiểm Xã hội 21/05/2020

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế về an sinh xã hội đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới và khu vực, xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới. Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa TTHC, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, BHYT với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao.