LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) 22/10/2020

Sáng nay 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).

Đề xuất sửa khung giá nước sạch, đảm bảo quyền lợi người dân 08/10/2020

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị cấp nước, cơ quan quản lý thực hiện thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng nước.

Góp ý dự thảo Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh 30/09/2020

Sở KH&CN vừa có công văn đề nghị Các Sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam 17/09/2020

Sáng ngày 16/9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh tham dự.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030 26/08/2020

Sở Y tế vừa có công văn đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, cho ý kiến góp ý và bổ sung các nội dung của Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông dân số đến năm 2030.

Góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021 – 2025 26/08/2020

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí của tỉnh Quảng Nam góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu giai đoạn 2021 – 2025, gồm:

Đề xuất mới về cấp số định danh cá nhân cho công dân 10/08/2020

Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP về thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân để phù hợp với phương thức quản lý cư trú mới là cần thiết.

Góp ý dự thảo Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 20/07/2020

Sở GD&ĐT vừa có Công văn số 1182/SGDĐT-GDTH gửi các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương về việc góp ý dự thảo Đề án Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025.

Góp ý Dự thảo Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh 13/07/2020

Thực hiện chủ trương của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về xây dựng môi trường học tập hạnh phúc” tại Lễ phát động “Triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc” ngày 22/4/2019, Sở GD&ĐT Quảng Nam phát động toàn ngành xây dựng “Trường học hạnh phúc”; lập dự thảo Kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” tại các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh 13/07/2020

Căn cứ chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để hoàn thiện quy chế trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo.