Đại hội Đảng
Công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: Siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng 09/10/2020

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Trung ương đã ban hành số lượng lớn các nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của cả hệ thống chính trị ở các cấp. Theo đó, cùng với cả nước, giai đoạn 2015 - 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và ngành tổ chức xây dựng Đảng Quảng Nam đã giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ và nặng nề, tạo chuyển biến tích cực và dấu ấn đậm nét trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII 06/10/2020

Trang tin có địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn, là trang thông tin chính thức về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng internet.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020 30/09/2020

Chiều ngày 29/9, Tỉnh ủy tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi họp báo.

Tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 22/09/2020

Sáng ngày 22/9, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Tuyên truyền đậm nét kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI 22/09/2020

Chiều 14.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Phó Trưởng tiểu ban Tổ chức - phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo những nội dung liên quan đến công tác phục vụ đại hội.

Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 18/09/2020

Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được UBND tỉnh ban hành.

Tập trung tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 18/09/2020

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn 1120/STTTT-TTBCXB ngày 16/9/2020 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công nhận công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 17/09/2020

Ngày 15/9, UBND tỉnh quyết định công nhận công trình Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm là công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

UBND tỉnh họp Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII 16/09/2020

Chiều ngày 14/9, đồng chí Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (gọi tắt là Đại hội) làm việc với các cơ quan, đơn vị để nghe báo cáo những nội dung liên quan đến công tác phục vụ Đại hội.

Thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII 15/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 5348/UBND-NC ngày 14/9/2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem theo ngày :