THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh năm 2021 14/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1262/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Tỉnh ủy chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 14/05/2021

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Công văn số 287-CV/TU ngày 14/5/2021 chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo kết luận tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 14/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 12/5/2021.

Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò 14/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 2753/UBND-KTN ngày 12/5/2021 yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò.

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021 14/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021.

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 13/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2741/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp 12/05/2021

Thực hiện Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp; ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành công văn 2765/UBND-KTN yêu cầu các Sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung nhằm tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp.

Từ 13/5, tạm dừng hoạt động vận tải liên tỉnh đến các địa phương có dịch COVID-19 12/05/2021

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2754/UBND-KTN gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực GTVT.

Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật khi tham gia giải quyết vụ án hành chính và vụ án dân sự 12/05/2021

UBND tỉnh vừa có Công văn về chấn chỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật khi tham gia giải quyết vụ án hành chính và vụ án dân sự liên quan đến việc xem xét hủy quyết định cá biệt.

Tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID -19 12/05/2021

UBND tỉnh vừa có Công văn 644 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) các huyện, thị xã, thành phố về tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống COVID -19.

Xem theo ngày :