Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Kiện toàn xây dựng tổ chức Hội vững mạnh 19/10/2020

Việc củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội “Hướng về cơ sở là một nội dung quan trọng trong Chỉ thị 43 của Ban Bí thư và Thông tri 06 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Ban chấp hành Tỉnh Hội và các cấp Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 43 đã chú trọng công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu Chiến binh và Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin 19/10/2020

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTPH ngày 04/6/2010 giữa Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chương trình phối hợp số 01/CTPH ngày 27/3/2014 giữa Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020- 2025 giữa hai Hội tập trung thực hiện tốt các nội dung.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư đạt nhiều kết quả 16/10/2020

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị đã nâng cao nhận thức ở các cấp ủy Đảng (nhất là cấp cơ sở), của chính quyền, các ngành, đoàn thể, xác định việc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị và phải tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Công tác tuyên truyền Chỉ thị 43 của Ban Bí thư đạt nhiều kết quả 16/10/2020

Hằng năm, Tỉnh Hội phối hợp với Đài PTTH, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam v.v… đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nhân ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8) với số tin, bài, phóng sự truyền hình khá phong phú.

Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh kiến nghị một số nội dung 06/10/2020

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư TW Đảng đã nâng cao nhận thức ở các cấp ủy Đảng (nhất là cấp cơ sở), của chính quyền, các ngành, đoàn thể, xác định việc khắc phục hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của hệ thống chính trị và phải tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 06/10/2020

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, quan tâm hơn đến việc chăm lo, giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội các cấp hoạt động.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Khóa XI) 30/09/2020

Quảng Nam là tỉnh duyên hải miền Trung, có 18 huyện, thị, thành phố; 241 xã, phường,thị trấn; Dân số hơn 1,5 triệu người. Là tỉnh chịu hậu quả nặng nề trong chiến tranh nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài sự tàn phá của bom đạn, còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của chất độc hóa học (Dioxin) do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

5 năm vận động hơn 37 tỷ đồng chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin 30/09/2020

Vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân CĐDC/Dioxin là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, chủ yếu của Hội. Do vậy hằng năm trên cơ sở tham mưu đề xuất đề UBND tỉnh giao nhiệm vụ hằng năm trong đó có việc vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân trong dịp tết Nguyên đán, Ngày thảm họa da cam đã được UBND tỉnh phê duyệt là cơ sở để Hội thực hiện.

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 15) 19/08/2020

Câu 115: Ngày nay nhân dân sống ở các vùng tồn lưu chất độc da cam/dioxin (“điểm nóng”) có nguy cơ bị nhiễm độc không ? Nếu bị thì dioxin vào cơ thể qua những đường nào?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 14) 19/08/2020

Câu 104: Dioxin có phải là chất gây ung thư ở người không?