Bảo vệ môi trường
Phê duyệt Dự án “Dự trữ Carbon và bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam” 05/12/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt dự án “Dự trữ carbon và bảo tồn đa dạng sinh học, giai đoạn 2 tỉnh Quảng Nam”.

Bộ Y tế chỉ thị giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế 05/12/2019

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 08 ngày 29/7/2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế.

Hội thảo phát triển du lịch bền vững Quảng Nam 2019 với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa” 05/12/2019

Ngày 9/9, tại Khách sạn Silk Sense Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội thảo Phát triển du lịch bền vững Quảng Nam 2019 với chủ đề “Du lịch không rác thải nhựa”.

Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh 04/12/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 14/11/2019

Thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về giảm rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

Đề xuất cho vay ưu đãi các hoạt động bảo vệ môi trường 07/11/2019

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến.

Phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam (giai đoạn III)” 03/11/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam (giai đoạn III)” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ.

Hội nghị phối hợp truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2019 02/11/2019

Ngày 18/9, tại Hội trường UBND huyện Bắc Trà My, công ty Thủy điện Sông Tranh II phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị phối hợp truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai năm 2019.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 02/10/2019

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5722/UBND-KTN ngày 26/9/2019 yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn III)” 26/09/2019

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn III)” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/9/2019.