Xây dựng xã hội học tập
Ngành giáo dục cần đi đầu trong phong trào học tập suốt đời 21/07/2020

Chương trình chào mừng tuần lễ Hưởng ứng Học tập suốt đời tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) năm nay có chủ đề “Phát triển thói quen đọc sách để trở thành người tự học suốt đời”. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa và thể hiện vai trò tiên phong của Bộ GD-ĐT như một cơ quan gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động khuyến đọc, khuyến học, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên mới 21/07/2020

Triết lý giáo dục cách mạng Việt Nam đương đại được định hình ngay từ quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 và được thể hiện trong thực tiễn những thập niên sau này. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người kiến tạo và tổ chức thực tiễn để hiện thực hóa triết lý này ngay khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Ngày nay trong kỷ nguyên công nghệ và hội nhập quốc tế, những tư tưởng của Người vẫn giữ nguyên giá trị như yếu tố nền móng nhằm thúc đẩy xã hội học tập.

“Học tập suốt đời là triết lý giáo dục của tôi!” 21/07/2020

“Học tập chính là con đường để làm bung ra cái kho báu gồm rất nhiều năng lực của con người chưa được khai thác”.

Phát triển tài nguyên giáo dục mở để thúc đẩy xã hội học tập 21/07/2020

Để đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội, một trong các giải pháp quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra là xây dựng tài nguyên giáo dục mở.

Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời 21/07/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.

Xây dựng xã hội học tập: Cần giải pháp toàn diện 20/07/2020

Xây dựng xã hội học tập là xu hướng tất yếu trên thế giới. Ở Việt Nam, để góp phần xây dựng cả nước thành một XHHT, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách, chiến lược phát triển, tuy nhiên vẫn cần hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức, trường ĐH, đặc biệt là ý thức học tập trong mỗi người dân.

Hỏi- Đáp về Xã hội học tập (Phần 2) 20/07/2020

16. Thành phố học tập là gì ? Thuật ngữ “Thành phố học tập” ở đây dùng để chỉ một đô thị, một thành phố, một quận của thành phố, một vùng công nghiệp… đạt những tiêu chí học tập do Nhà nước quy định. Hiểu một cách tổng quát nhất thì thành phố học tập là thành phố đầu tư vào chất lượng học tập suốt đời cho mọi công dân nhằm:

Thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" 20/07/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 1231/BGDĐT-GDTX về việc thực hiện các mục tiêu của Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020".

Hỏi- Đáp về Xã hội học tập (Phần 1) 20/07/2020

1. Thế nào là một xã hội học tập? Xã hội học tập là một xã hội, trong đó, mọi người dân có nhu cầu học tập đều được đáp ứng và đều có nghĩa vụ học tập. Xã hội tạo cơ hội và điều kiện để công dân nào cũng được học tập. Trong xã hội học tập, ai cũng được học hành, học thường xuyên, học suốt đời, trong đó ý thức tự học, học một cách tự giác là yếu tố quyết định nhất. Những thiết chế giáo dục trong nền giáo dục quốc dân được xây dựng thành 2 hệ thống: Hệ thống giáo dục ban đầu gồm các trường lớp chính quy của các cấp học, bậc học từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học dành cho thế hệ trẻ và hệ thống giáo dục tiếp tục gồm những cơ sở giáo dục chính quy và phi chính quy dành cho người lớn – những người lớn đã hoặc chưa qua giai đoạn học tập trong hệ thống giáo dục ban đầu.

Thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập 20/07/2020

Xây dựng xã hội học tập (XHHT) nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời (HTSĐ) của mỗi người. Những năm qua, hoạt động xây dựng XHHT được triển khai ở nhiều đơn vị, nhất là các đơn vị trong ngành giáo dục mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân có thể học tập bằng nhiều phương pháp, ở nhiều lứa tuổi một cách thuận lợi.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :