Trung tâm điều hành thông minh
Kích hoạt Trung tâm điều hành thông minh 14/09/2020

Dự kiến ngày 1/10/2020, Quảng Nam sẽ chính thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. IOC không chỉ là nơi tổng hợp tất cả nguồn thông tin, dữ liệu của Quảng Nam, giúp lãnh đạo các cấp giám sát, ra quyết định, xây dựng quy chế, chính sách mà còn là kênh tương tác, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai Trung tâm điều hành thông minh 11/09/2020

UBND tỉnh vừa phát hành thông báo 346/TB-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan về triển khai Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Quảng Nam.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh 11/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5299/KH-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh Quảng Nam.

Thống nhất triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh 11/09/2020

Sáng ngày 8/9, đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông và VNPT Quảng Nam về phương án triển khai xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.